До розділу

 

Внутрішні Положення
Руського Православного Кола

 

Прийнято ІІ Вічем
Духовного центру
"Руське Православне Коло"
в м. Нікополі 4 жовтня 7516 (2008) р.

Верховний Волхв (Голова РПК)
Світовит (Пашник)
 

Положення
"Про чини та посади духовних осіб"


1. У Руському Православному Колі діють такі духовні чини:
1.1. Волхв – перший духовний чин. Здійснює всі Святі Таїнства та інші обряди. Є наставником для Духовних осіб та прихожан, проводить духовне навчання. Освячується Верховним Волхвом РПК в присутності не менше ніж трьох інших Духовних осіб.
1.2. Жрець – другий чин, помічник Волхва. Має право проводити обряд Православлення, обряди Кола Сварожого і освячення майна. У разі відсутності Волхва, з благословіння Верховного Волхва може проводити обряди святого таїнства. Освячується Волхвом з благословіння Верховного Волхва РПК в присутності не менше ніж трьох інших Духовних осіб.
1.4. Обрядодій – третій чин Духовних осіб. Допомагає старшим духовним особам в проведенні обрядів. У разі відсутності Духовного провідника вищого чину має право проводити обряд Православлення, обряди Кола Сварожого і освячення майна. Освячується Волхвом з благословення Верховного Волхва РПК в присутності трьох Духовних осіб.
2. Для освячення в Духовний чин існують наступні вікові обмеження: Обрядодій – від 18 років, Жрець – від 21 року, Волхв – від 30 років.
3. Подання на висвячення в Духовний чин здійснюється Громадою або Владикою краю у формі листа-прохання на ім'я Верховного Волхва.
4. У РПК встановлені такі посади Духовних чинів:
4.1. Голова Громади – третій ступінь, Духовний провідник Громади в чині Волхва, Жерця або Обрядодія. Призначається на посаду Верховним Волхвом або Владикою за погодженням Громади.
4.2. Владика – другий ступінь, Духовний провідник Краю в чині Волхва (за відсутності Волхва, цю посаду може обійняти Жрець). Призначається на посаду Верховним Волхвом РПК і затверджується Крайовим Вічем.
4.3. Верховний Волхв РПК – є найвищим ступенем духовного чину. Верховний Волхв РПК обирається Вічем РПК на термін 5 років. Верховний Волхв є Головою Руського Православного Кола.
5. Зняття Духовного чину і посади здійснюється Верховним Волхвом РПК на основі прохання Крайового Віча, Зборів Громади (якщо мова ведеться про духовну особу їхньої громади). Також має право позбавити духовного чину та посади Віче РПК, якщо Духовний провідник:
- відходить в своїх поглядах від віровчення та світогляду Руської Православної Віри;
- самоусувається від діяльності в РПК, без поважних причин, більш ніж на місяць;
- порушує настанови Верховного Волхва РПК, рішення Віча РПК чи постанови Кола Владик.
- вживає алкоголь, тютюн, психотропні або галюциногенні препарати;
- за власним бажанням.
6. Рішення про посвячення духовних осіб приймається Колом Владик.
7. Духовним особам видається документ про посвячення.

 

Положення
“Про Коло Владик РПК”


1. Коло Владик є законотворчою та виконавчою ланкою між Вічами РПК.
2. Коло Владик підзвітне Вічу та Верховному Волхву РПК. Роботу Кола Владик скеровує Верховний Волхв РПК
3. Коло Владик складається з Верховного Волхва, заступника Верховного Волхва, Владик Крайових Кіл. В разі необхідності Верховний Волхв може вводити до складу Кола Владик духовних провідників найбільш дієвих та чисельних громад РПК, але в кількості не більше 1/3 складу Кола Владик.
4. Коло Владик втілює в життя рішення Віча РПК, розпорядження Верховного Волхва. Відповідає за ріст кількості та якості громад РПК.
5. Коло Владик збирається на свої засідання за потребою, але не рідше одного разу в півроку.
6. Чергові засідання Кола Владик скликаються Верховним Волхвом або його заступником. Позачергові – на вимогу 2/3 складу Кола Владик.
7. Учасниками Кола Владик можуть бути тільки духовні провідники РПК.
8. Постанови Кола Владик приймаються 2/3 учасників.
9. Постанови Кола Владик можуть бути призупинені в дії Верховним Волхвом або відмінені Вічем РПК.
10. Зі свого складу Коло Владик пропонує Вічу кандидатуру Верховного Волхва РПК.

 

Положення
"Про Віче Руського Православного Кола"


1. Віче є вищою законодавчою ланкою Руського Православного Кола.
2. Віче складається з представників прийнятих до складу РПК громад, а також спостерігачів від ініціативних груп.
3. Віче затверджує або ж направляє на доопрацювання сформовані Колом Владик рішення, постанови чи інші правові норми.
4. Віче приймає зміни та поправки до Статуту Духовного центру «Руське Православне Коло».
5. Робота Віча скеровується Колом Владик.
6. Віче скликається Верховним Волхвом не рідше одного разу на два роки. Позачергові Віча скликаються Верховним Волхвом на прохання 2/3 громад РПК.
7. Рішення Віча приймаються 2/3 голосів.

 

До розділу