До розділу

Руське Православне Коло

 

Сабарівське (Лучанське) городище
(м. Вінниця)

 

 

Городище двошарове „Сабарівське”, або „Лучанське”, містить матеріали раннього залізного віку та середньовіччя. Офіційні розкопки на території городища не проводились.

 

Історична довідка:

Вперше городище згадується Ю. Сіцинським в праці “Археологическая карта Подольской губернии” (1899 – 1901): “Противъ села, на левомъ берегу Буга - городище, называемое иногда Лучанскимъ городыщемъ (поблизости къ с. Луке Мелешковской). Оно расположено на возвышенномъ берегу Буга и оврагомъ разделено на две части. Одна главная часть представляетъ овалъ, пространствомъ около 8 дес., окруженный валомъ и одной стороной примыкающій къ крутому берегу реки. Внутри площадь перерезана двумя парами параллельныхъ валовъ. На другой стороне оврага другая часть городища, около 2 дес., примыкающая къ речному откосу; съ двухъ сторонъ oнa ограничена валами, а одной стороной, противоположной берегу, открыта. Въ документе 1639 г. упоминается при описаніи границъ села Сабарова городище стараго Сабарова за рекою Богомъ будучее село порослое старожитнее.”


план городища з книги Ю. Сицинского "Археологическая карта Подольской губернии" (1901)

 

Городище неодноразово оглядалося Артамоновим М. І., Лобаєм Б. І., Хавлюком П. І.

Матеріали верхнього культурного шару та випадкові знахідки датуються Х–ХІІ ст., нижній шар відноситься до скіфської культури і датується VI–IV ст. до н.е.

Топографія:
Городище знаходиться поблизу житлового масиву Сабарів (південна околиця м. Вінниця) на високому лівому березі р. Південний Буг. Три горби , на яких знаходиться городище, називають в народі „Три брати”.


 

Городище має овальну форму і з 3-х сторін оточене валом (АВ), площа городища близько 11 га. Двома паралельними валами (EF та CD), які простягаються у напрямку Пн – Пд.-Зх, територія городища розділена на 2 частини. Західна менша частина з півночі закрита основним валом (АС) і зі сходу та південного сходу паралельними валами (EF та CD), з заходу примикає до крутого берегу Південного Бугу, площа цієї частини городища близько 2,5 га. Східна частина також з 3-х сторін оточена валами: з півночі, сходу та південного сходу основним валом (СВ) і з північного заходу валом (CD), загальна площа східної частини близько 8,8 га.

Загальна протяжність основного валу (АВ) 1100 м, висота з зовнішнього боку досягає 3 м, а з внутрішнього коливається від 0 до 2-х м, глибина рову до 2 м, ширина основного валу близько 5-7 м. Є два імовірних входи: з півночі та з південного сходу. Протяжність валу (CD) 400 м, за розмірами він подібний до основного: висота з східного боку досягає 3-х м, а з західного 1,5 м, товщина близько 4-5 м. Вал EF значно поступається розмірами двом попереднім, його довжина 220 м, висота досягає лише 1,5 м, товщина 2 м.

У 360 метрах від основних валів городища, на іншому пагорбі є ще один вал з ровом (HG). Цей вал простягається з заходу на схід, і має довжину близько 300 метрів, його висота досягає 3-х метрів, ширина близько 4-х метрів, рів знаходиться з південної сторони.

Особлива подяка голові Вінницької обласної організації товариства охорони пам’ятників історії та культури Потупчику Михайлу Валентиновичу за допомогу з пошуком матеріалів.

В рамках акції "Київська Русь Сьогодні"

 

    Джерела

http://arkona.vn.ua/forum/showthread.php?t=116
 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу