До розділу

 

Пам'ятник Генералка-2 може виявитися астрономічною лабораторією

Олег Тубольцев

 

Уже протягом п'яти років на острові Хортиця археологічна експедиція "Нової археологічної школи" копає пам'ятник Генералка-2, що датується 3-2 тис. до н.е. Результати розкопок цього сезону дозволяють висунути нову цікаву гіпотезу.

Керівник експедиції Олег Тубольцев вважає, що пам'ятник міг використовуватися як місце для спостереження за небесними світилами. У давні часи ці знання могли використатися для пророкувань, визначення точних дат і не тільки.

Прямих аналогій пам'ятнику поки немає. Воно не зовсім схоже на поселення оскільки займає дуже незвичне місце - це схил, високого, відкритого з усіх боків берега балки Генералка. Крім цього, за п'ять років розкопок тут не знайдено залишків житла, багать і таке інше. Навпроти, ями з вохрой, білі камінці, кільцеві рови і тепер - кам'яна закладка.

Після знайомства з результатами розкопок подібних пам'ятників на території Європи можна зробити припущення, що Генералка-2 могла використатися як астрономічна лабораторія.
Найближчі аналогії круглоплановым пам'ятникам на даному етапі досліджень відомі на досить віддаленій території - ронделы в Центральній Європі й хенджи на Британських островах. В останньому випадку особлива подібність із хортицким святилищем мають ранні хенджи зі стовповими конструкціями.План розкопу Святилища-Генералка-2

Як європейські ронделы й хенджи, так і зауральські святилища з подібною інформаційною системою з'явилися в період неоліту-енеоліту. Повсюдно вони одержали поширення в порівняно вузькому хронологічному інтервалі (у межах декількох, можливо, двох-трьох сторіч), охоплюючи в цілому період з початку ІV до середини ІІІ тисячоріччя до н.е., з деякими відхиленнями в тому чи іншому напрямку в кожному конкретному випадку. Співіснування всіх цих пам'ятників на різних територіях доводиться на рубіж ІV-ІІІ тисячоріч до н.е.

Серед європейських дослідників поширена думка, що ідея архітектури цього типу споруджень виникла й одержала розвиток у Середньому Подунав’ї в епоху неоліту й пов'язане з ранньою лендельскою культурою (перша половина ІV тисячоріччя до н.е.). Звідси круглопланові спорудження поширилися на північ і захід Європи аж до Рейнської області (друга половина ІV - перша чверть ІІІ тисячоріччя до н.е.).

Залучення даних астрономії показує, що стовпи й вали виконували функції маркерів сонячних і місячних напрямків, пов'язаних із сезонними й добовими змінами часу. Найбільш великі стовпові ями та присвячені до них потужні скупчення місць жертвоприношення розміщені в напрямках сходів і заходів сонця в дні рівнодень і сонцестоянь. Присутні й місячні напрямки, що мають відношення до положення низько й високого місяця у ті ж знаменні дні року.
Всі основні сторони світла були чітко зафіксовані будівельниками Генералки-2 за допомогою стовпів та ям.
У колекції знахідок домінують розвали горщиків, плями вохри, білі гальки, наконечники стріл, шкребки, а також кістки тварин.

Археологи припускають, що загальний час існування святилища не перевищує декількох десятиліть.
Влітку 2005 року експедиція пропрацювала два місяці на Генералці-2. Цього року вдалося відкрити перше кам'яне скупчення, що очевидно пов'язано із зовнішнім колом пам'ятника. Тепер, можна припустити, що рови були споруджені для тривалих вимірів. В якості поміток використовувалися камені, які укладалися на дно рову як орієнтири. Після того, як проходив певний період часу - рік або більше камені замінили стовпами, а самі рви зарили. Протягом часу, що залишилося, до стовпів приносили дарунки й жертви.
Приклад: З монументальних хенджей Англії широко відомий Стоунхендж зі спорудженнями з величезних каменів, які асоціюються в нас із цим пам'ятником. Однак, крім фахівців, мало кому відомо, що ранній Стоунхендж був відносно простим замкнутим спорудженням із земляних і дерев'яних конструкцій і відрізнявся від звичайних хенджей тільки своїми розмірами.

Ранній Стоунхендж (І етап) був споруджений в епоху середнього неоліту, що датується 2800 р. до н.е., більш ніж на тисячу років раніше кам'яного Стоунхенджа, що зберігся до наших днів.
Усього відомо три етапи будівництва й функціонування Стоунхенджа від неоліту до кінця ранньої бронзи: І - 2800 р. до н.е.; ІІ - 2400 р. до н.е.; ІІІ - 1600 р. до н.е. (дати пов’язані приблизно з початком етапів). Останній етап підрозділяється ще на три етапи.

Святилище Тешетице-КоєвицеЗ першим етапом існування Стоунхенджа вірогідно зв'язують наступні спорудження: два кільцевих вали; рів між валами; групу стовпових ямок у розриві між ровом у проході; два камені в проході між кінцями внутрішнього вала; чотири потужних стовпи напроти проходу за межами вала; п'ятковий камінь напроти входу із зовнішньої сторони; кільце з 56 ям усередині кола. Передбачається також, що в центрі кола на першому етапі існувало й дерев'яне спорудження. Але оскільки в центрі Стоунхенджа розкопки ніколи непроводилися, це припущення залишається всього лише гіпотезою.

Вали були споруджені із ґрунту, викинутого на обидві сторони при виїмці рову. Зовнішній вал, у цей час майже зниклий, мав діаметр 115м, ширину - 2,5 м, висоту - 0,5-0,8 м. Внутрішній вал був головним спорудженням і мав значні розміри: діаметр - 98 м, ширину - 6 м, висоту - не менш 1,8 м. Він був споруджений із твердої крейди, з якого складені верхні пласти навколо Стоунхенджа. У стародавності вал мав сліпуче білий колір, що добре помітно навіть сьогодні. Рів між валами являв собою кільце з окремих ям шириною 3-6 м, глибиною 1,3-2,1 м. Дослідники вважають, що рів служив свого роду кар'єром для спорудження валів і в систему спорудження не входив. На дні рову знайдені знаряддя (кирки з оленячих рогів, шкребки з бичачих лопаток, виробу з каменю й ін.), кераміка й кістки тварин, що датуються одночасно з будівництвом валів.

Вхід, утворений на місці розриву валів і рову мав ширину близько 10 м і був спрямований на північний схід. Його осьова лінія, що проходить через центр кола, була орієнтованна на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння. У проході між кінцями рову перебувала система невеликих дерев'яних стовпів, які, як показують дослідження, могли служити для систематичних визначень точки сходу місяця в повню, найближчі зимовому сонцестоянню. Перед входом, на відстані 20 м із зовнішньої сторони й точно напроти кінців рову перебуває ряд із чотирьох більших, діаметром біля метра, стовпових ям, розташованих на рівній відстані один від одного.

 

Молоді козаки допомагають на розкопках Святилища-Генералка-2

 

 

 

Варіант статті російською мовою

 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу