До розділу
   

Тарас Бульба і Руська земля + рос.

Андрій Ігорович Клос

м. Нікополь

 

«Тарас Бульба» відкрокував кінозалами. Безсмертний талант М.В.Гоголя викарбував зі слів живе втілення героїв землі рідної. Екранізація твору являє собою знаменну відзнаку 200-річного ювілею письменника.

Образ запорозького козацького отамана оспіваний М.В.Гоголем в період ще живих спогадів романтичного духу Війська Запорозького Низового, багатий реалістичними рисами, а опис життя запорозького насичений барвистим народним колоритом.

Проте, у багатьох наших сучасників, в результаті переломлення крізь призму ідеологічних кліше пролетарських істориків СРСР, які продовжують свою творчу діяльність і в сьогоденні, виникає нерозуміння деяких категорій, поданих у творчості М.В. Гоголя і спроектованих Володимиром Бортко у фільмовій версії «Тараса Бульби». Чути репліки тих, хто переглянув стрічку: «Запорожці і Руська земля? Що між ними спільного?». Та не лише фільм, але й твір «Тарас Бульба» ще за шкільною партою міг би наштовхнути на ці роздуми. Проте кіно – велике мистецтво, що пробуджує пізнавальну активність мас.

У чому ж проблематика питання щодо «Руської землі»? Звичайно ж, в локалізації її географічного розташування.

Для початку перелічимо назви, які зустрічаються в гоголівському «Тарасі …» – Руська земля, Україна, Росія, Московія. Відповідно, кожна з цих назв відображає певну, лише їй відповідну територію.

З тексту та контексту твору чітко випливає, що події, описані в творі, розгортаються виключно на території, яка входить до складу теперішнього політичного проекту під назвою Україна, окрім опису страти Остапа Бульби у Варшаві. Таким чином, змальовуючи ті чи інші події, автор не виходить за межі вищеозначеної території.

Радянські політичні стандарти ХХ ст. є тією основною перешкодою, яка заважає розумінню істинного змісту означених категорій. На підставі радянського територіально-адміністративного поділу, склалось закореніле уявлення, що коли йдеться про Росію, то це стосується виключно території, яка охоплює політичний проект під назвою Російська Федерація, колишня РСФСР, а коли говориться про Україну, то йдеться про всю територію політичного проект під назвою Україна, колишня УРСР. Але чи відповідає це історичному змісту цих назв?

Звернемось до М.В.Гоголя, до «Тараса Бульби». «Козачество – широкая, разгульная замашка русской природы. Необыкновенное явленье русской силы». І вони, запорозькі козаки, звуть свою рідну землю, яку захищають і за яку гинуть – Руською землею: «Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь! Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля! Пусть же славится до конца века Русская земля! Пусть же цветет вечно Русская земля!» Саме так означає М.В.Гоголь ім’я рідної землі устами своїх легендарних героїв. Йому не можна відмовити ні в освіті, ні в обізнаності, або запідозрити в нелюбові до Вітчизни, чи кон’юнктурному кар’єризмі. М.В.Гоголь щирий у своїх помислах та відкритий для дарування істини, яку пізнав у Диканьські вечори з уст старших поколінь рідних та земляків, які прийняли як безцінну реліквію ім’я землі рідної, землі Руської від батьків-дідів-прадідів. «Слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья». Як чув так і писав, не втрачаючи та не підмінюючи на стрази, передавав діаманти народної історії та споконвічних назв М.В.Гоголь у свою творчість, щоб читач, осяяний снагою запорозьких героїв, умів любити Русь: «Так любить, как русская душа, – любит не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе».

Для того, щоб усвідомлено розуміти, що являє собою Руська земля, згадаймо «Літопис руський», де сказано, що «Києвъ се мт҃и градомъ руськими» («Київ це мати градам руським»), і знаходиться він в центрі землі Руської, яка ширячи свої межі розкинулась на неозорих просторах Руської рівнини. Як відзначав Михайло Красуський в роботі «Древность малороссийского языка» у 1880 р.: «на этой равнине по настоящее время живут Малоросы и происшедшие от них же колонисты на севере, и Новгородцы; и вообще Великоросы». А охоплює Руська земля території теперішніх політичних проектів, які мають назви – Україна, Білорусь та Молдова повністю, а крім того західні регіони політичного проекту Російська Федерація, куди входять – Петроградщина (саме з гирла Неви починався великий руський шлях «з варягів у греки»), Новгородщина, Псковщина, частина Тверщини, Смоленщина, Брянщина (в розумінні Північної Чернігівщини), Орловщина, Східна Слобожанщина (Курщина, Білгородщина, Вороніжчина), Землі Війська Донського, Таганрогщина, Кубань; у Литовській Республіці – Віленщина; частина Латвійської і Естонської республік; східні регіони Речи Посполитої Польської ІІІ-ої – Білосточчина, Більщина, Підляшшя, Холмщина, Надсяння; в Румунії її Схід до Карпат (для румунів Карпати – гори Опусен, тобто – Східні гори) та Мармарощина.

От і виходить, що Микола Васильович чітко усвідомлював те, про що пише та й називав землю, на якій жили та за яку боролись запорозькі козаки, істинно – Руською землею, бо не писав же він про Московію, як про руську землю. «Один из наследников Мономаха – Юрий Долгорукий стал во главе русских колонистов, искавших новых мест. Он направился на северо-восток через лесныя пространства, отделявшия бассейны Днепра и Волги, и на своем пути покорял встречавшияся финския племена. В этой покоренной стране в 1147 году и была основана Москва. На первых порах этот новый город был лишь походным лагерем переселенцев. Москва была не что иное, как колония, основанная русскими в чужой, финской земле» так подає К.Валишевскій у своїй праці «Иванъ Грозный (1530-1584)» виданій у 1912 р. Таким чином, Московія – земля східно-фінських племен, завойована русами – вихідцями з Руської землі, які протягом довгих століть у наполегливих стараннях, хоч і не без втрат в культурно-мовному плані для себе, намагаються русифікувати східно-фінські племена, а заодно і решту, тих хто селиться в обрусілих східно-фінських краях. Важка і клопітка праця, але досить вдячна. Наприклад, зараз багато нащадків тих, кого ще сто років тому ніхто не міг навіть гіпотетично віднести до жодного з руських народів (ні до білорусів, ні до малорусів, ні до великорусів), бо належали вони до племен східно-фінських – неруських, тепер щиро вважають себе «русскімі». І вони вже борються за східно-руську мову, як за рідну, якою ще їхні дідусі не говорили, а з решти слов’янських мов лише церковнослов’янський по церквах чули.

Отже, пишучи про Руську землю, М.В.Гоголь, про Московію, як її складову – а ні пари з уст. Та і згадує він Московію лише одноразово поруч з категорією «Україна»: «Московию и Украйну почитали уже находящимися в Азии».

Стосовно назви «Україна». Її чомусь ототожнюють з усталеним вже у ХХ ст. радянським політичним проектом під назвою УРСР, який у 1991 році лише перейменували в Україну, та проводять щодо її території абсолютну проекцію на попередні історичні часи.

М.В.Гоголь подавав, у відповідності до народно-історичних реалій, під назвою «Украйна» таке: «Вот какие дела водятся на Украйне, панове! А вы тут сидите на Запорожье». Тобто Запорожжя і Україна окремі категорії. Просто треба пам’ятати, що Украйна є однією з багатьох етнографічних руських земель на ряду, наприклад, з Галичиною, Волинню, Поділлям, Поліссям, Чернігівщиною, Сіверщиною, Таврією, або ж Запорожжям. Охоплює етнографічна Україна територію, яка приблизно відповідає сучасній Черкаській, півночі Кіровоградської та частині Київської області, інколи можна зустріти більш ширше трактування, але незначно. У ХХ ст. цю назву «Україна» почали використовувати для означення австрофільського соціал-демократичного а згодом і радянського політичного проекту, який охоплює значну частину Руської землі – політична Україна. Вплив цих сил, як псевдо патріотичних так і тоталітарних, призвів до тимчасової заміни в широкому офіційному використанні історичного етноніму русин політетноніми – «українець» та «білорус», але в сучасності, завдяки історичній пам’яті народу, відбувається повернення етноніму русин.

М.В.Гоголь написавши «Тараса Бульбу» (перша редакція 1835, друга 1842 року) мав історичну об’єктивність щодо іменування землі рідної. Як приклад, наведемо одну вельми змістовну цитату визначного вітчизняного історика того ж періоду Михайла Олександровича Максимовича, який у 1839 році у дослідженні «Волынь до XI века», що входить у збірку його творів «Киевъ явился градомъ великимъ...», подає: «Русское владычество, соединившее славян в IX и X веках под знамена киевские, положило на них вновь неизгладимую печать единства, по которой они доселе не перестают быть одним, коренным южно-русским народом, при всех переворотах с ними и разделениях южной Руси в продолжении девяти веков. Несмотря на областные названия их: галичанами, подолянами, волынянами, украинцами, запорожцами, слобожанами, черноморцами – имя русина остается их общим, родовым именем, которым и теперь зовет себя коренной народ земли Галицкой, которым и весь южнорусский или малороссийский народ отличает себя от поляков, чехов, сербов и других славян, хотя в нашем государстве имя русского теперь усвоилось преимущественно народу Великой или Московской Руси. Но до XIII века, когда первопрестольный Киев был средоточием древнего русского мира, во всех его концах именем Руси или Русской земли называлась земля Киевская. Так и у наших соплеменников поляков Русью называли прежде южно-русский народ в отличие от москвитян или великороссиян; древнее Галицкое княжество называлось у них с половины XIV века воеводством Русским. Таким образом на сию страну и по ее коренному народу, и по ее древней и нынешней государственной принадлежности, не иначе должно смотреть, как на участок коренной, старожитной Руси. Самое название Малороссии или Малой Руси – Russia minor первоначально принадлежало Волынской и Галицкой земле и уже впоследствии распространилось на левую сторону Днепра и даже преимущественно ей усвоилось».

Категорія Росія. В «Літописі Руському» назва нашої Вітчизни вживається у формі «Роусь», що дало відповідно початок двом синонімічним категоріям «Русь» та «Рось», або «Росія». Виходячи з цього важливим є розуміння різниці між етнографічною Росією, тобто, власне Руссю, і політичною Росією. Укладення угоди 1654 року про співпрацю було початком об’єднання Війська Запорозького (Русі-Росії) та Московської держави (колишньої руської колонії), після довгого періоду Русь повторно отримала доступ до своїх східних колоніальних територій. Від 1713 року назву Росія почали використовувати для означення цього спільного державного утворення – Російська держава, від 1721 р. – Російська імперія. Ім’я «Росія» символізувало один з цивілізаційних центрів Євразії, від якого колись і Московія отримала свій культурно-державний початок, тому користувалось попитом. Ініціатором впровадження його був русин Феофан Прокопович, який поширив, таким чином, простір уживання назви своєї Батьківщини – Русі-Росії на територію всієї імперії. Михайло Красуський у вищевказаній роботі відзначає, що повстання назви Росія пов’язане з «так называемыми Малороссами, или Русинами, от которых, то есть от Киевской Руси, сама же Россия получила свое название».

Належність назви Росія першопочатково до території, яка в основному, на сьогодні, охоплюється простір політичного проекту під назвою Україна, вказує, власне, назва Мала Росія, що означає первинна, корінна, автохтонна, істинна, ісконна Росія, як це у М.В.Гоголя: «южная первобытная Россия». Тобто, Мала – це і є ізначальна етнографічна Росія, на відміну від політичної – Великої Росії, утвореної в результаті розширення руського-російського життєвого простору.

Описуючи Запорозьку Січ М.В.Гоголь констатував, що тут були «витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России», знаючи про ті землі, з яких приходили витязі, і виходить, що Росія на Сході закінчувалась Слобожанщиною, починаючись на Заході Холмщиною та Галичиною. Ці витязі мали прізвища, чи то прізвиська: «Печерица, Козолуп, Долото, Кирдяга, Густый, Ремень, Касьян, Бородавка, Колопер, Пидсышок, Шило, Кукубенко». Люди з подібними прізвищами у соціал-демократичних і радянських істориків ХХ ст. за етнічною належністю, замість істинного імені русини, стали означатись категорією «українці», на честь лише однієї територіальної групи русинів, а їх руський язик був названий «українською мовою», на честь лише одного з діалектів Русі.

У Гадяцькому договорі від 16 вересня 1658 р. прописано: «військо Руське Запорозьке».

«Велико незнанье России посреди России», - писав М.В.Гоголь.

Завдяки запорозьким козакам: «Русский характер получил могучий, широкий размах, дюжую наружность». Саме холоднокровна «наружность запорожца – резкая черта, которою отличается от других братьев своих южный россиянин». От і виходить, що саме запорожці були росіянами, задовго до того, як московити також почали використовувати цю назву щодо себе.

Таким чином, запорозькі козаки – це русини, росіяни, руські козаки, руські люди, носії руської сили, руського характеру, руської душі, захисники Руської, Російської землі. А М.В.Гоголь є руським, російським письменником в істинному значенні цих категорій, письменником великого витвору руської сили – Російської Імперії, зі столицею в руському місті, побудованому руськими козаками – Санкт-Петербурзі, де він, як і Тарас Григорович Шевченко, жив та творив.

М.В.Гоголь любив Руську землю, руських людей всією своєю руською душею і вірив, що і: «у последнего подлюки, каков он ни есть, есть и у того, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь …».

 

 

Тарас Бульба и Русская земля

 

«Тарас Бульба» прошагал кинозалами. Бессмертный талант Н.В.Гоголя высек из слов живое воплощение героев земли родной. Экранизация произведения являет собой знаменательное ознаменование 200-летнего юбилея писателя.

Н.В.Гоголь воспел образ запорожского козацкого атамана в период еще живых воспоминаний романтического духа Войска Запорожского Низового, богатый реалистичными чертами, а описание жизни запорожской насыщенно красочным природным колоритом.

Однако, у многих наших современников, в результате преломления сквозь призму идеологических клише пролетарских историков СССР, которые продолжают свою творческую деятельность и в современности, возникает непонимание некоторых категорий, поданных в творчестве Н.В. Гоголя и спроектированных Владимиром Бортко в фильмовой версии «Тараса Бульбы». Слышны реплики тех, кто посмотрел ленту: «Запорожцы и Русская земля? Что между ними общего?». Но не только фильм, а и произведение, «Тарас Бульба» еще за школьной партой могло бы натолкнуть на эти размышления. Однако кино – великое искусство, которое пробуждает познавательную активность масс.

В чем же проблематика вопроса «Русской земли»? Конечно же, в локализации ее географического расположения.

Для начала перечислим названия, которые встречаются в гоголевском «Тарасе ...» – Русская земля, Украина, Россия, Московия. Соответственно, каждое из этих названий отображает определенную, лишь ему соответствующую территорию.

Из текста и контекста произведения ясно, что события, описанные в произведении, разворачиваются исключительно на территории, которая входит в состав нынешнего политического проекта под названием Украина, кроме описания казни Остапа Бульбы в Варшаве. Таким образом, описывая те или другие события, автор не выходит за пределы вышеуказанной территории.

Советские политические стандарты ХХ века являются тем основным препятствием, которое мешает пониманию истинного содержания отмеченных категорий. На основании советского территориально-административного деления, сложилось закоренелое представление, что когда идет речь о России, то это касается исключительно территории, которая охватывает политический проект под названием Российская Федерация, прежняя РСФСР, а когда говорится об Украине, то говорится обо всей территории политического проекта под названием Украина, прежняя УССР. Но отвечает ли это историческому содержанию этих названий?

Обратимся к Н.В.Гоголю, к «Тарасу Бульбе». «Козачество – широкая, разгульная замашка русской природы. Необыкновенное явленье русской силы». И они, запорожские козаки, зовут свою родную землю, которую защищают и за которую погибают, – Русской землей: «Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь! Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля! Пусть же славится до конца века Русская земля! Пусть же цветет вечно Русская земля!» Именно так означает М.В.Гоголь имя родной земли устами своих легендарных героев. Ему нельзя отказать ни в образованности, ни в осведомленности, или заподозрить в нелюбви к Отчизне, либо конъюнктурном карьеризме. Н.В.Гоголь искренен в своих помыслах и открыт для дарования истины, которую познал в Диканьские вечера из уст старших поколений родных и земляков, которые приняли как бесценную реликвию имя земли родной, земли Русской, от отцов-дедов-прадедов. «Слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья». Как слышал, так и писал, не теряя и не подменивая на стразы, передавал бриллианты родной истории и исконных названий М.В.Гоголь в свое творчество, чтобы читатель, осеняемый силой запорожских героев, умел любить Русь: «Так любить, как русская душа, – любит не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе».

Для того чтобы осознанно понимать, что являет собой Русская земля, вспомним «Повесть временных лет», где сказано, что «Києвъ се мт҃и градомъ руськими» («Киев мать градам русским»), и находится он в центре земли Русской, которая размеренно расширяя от него свои пределы, раскинулась на необозримых просторах Русской равнины. Как отметил Михаил Красуский в работе «Древность малороссийского языка» в 1880 г.: «на этой равнине по настоящее время живут Малоросы и происшедшие от них же колонисты на севере, и Новгородцы; и вообще Великоросы». А охватывает Русская земля территории нынешних политических проектов, которые имеют названия – Украина, Беларусь и Молдова, полностью, а кроме того западные регионы Российской Федерации, куда входят – Петроградщина (именно с устья Невы начинался великий русский путь «из варяг в греки»), Новгородщина, Псковщина, часть Тверщини, Смоленщина, Брянщина (в смысле Северной Черниговщины), Орловщина, Восточная Слобожанщина (Курщина, Белгородщина, Воронижчина), Земли Войска Донского, Таганрогщина, Кубань; в Литовской Республике – Виленщина; часть Литвоской и Эстонской республик; восточные регионы Речи Посполитой Польской ІІІ-ой – Белосточчина, Бельщина, Подляшье, Холмщина, Надсянье; в Румынии ее Восток до Карпатам (для румынов Карпаты – горы Опусен, то есть – Восточные горы) и Мармарощина.

Вот и выходит, что Николай Васильевич четко осознавал то, о чем пишет да и называл землю, на которой жили и за которую боролись запорожские козаки, истинно – Русской землей, потому что не писал же он о Московии, как о русской земле. «Один из наследников Мономаха – Юрий Долгорукий стал во главе русских колонистов, искавших новых мест. Он направился на северо-восток через лесныя пространства, отделявшия бассейны Днепра и Волги, и на своем пути покорял встречавшияся финския племена. В этой покоренной стране в 1147 году и была основана Москва. На первых порах этот новый город был лишь походным лагерем переселенцев. Москва была не что иное, как колония, основанная русскими в чужой, финской земле» так сообщает К.Валишевский в своей работе «Иванъ Грозный (1530-1584)» изданной в 1912 г. Таким образом, Московия – земля восточно-финских племен, завоеванная русами, – выходцами из Русской земли, которые в течение долгих веков в настойчивых стараниях, хотя и не без потерь в культурно-языковом плане для себя, пытаются русифицировать восточно-финские племена, а заодно и остальных, тех кто селится в обруселых восточно-финских краях. Тяжелый и кропотливый труд, но достаточно благодарный. Например, в настоящий момент много потомков тех, кого еще сто лет тому назад никто не мог даже гипотетически отнести к ни одному из русских народов (ни к малорусам, ни к белорусам, ни к великорусам), потому что принадлежали они к племенам восточно-финским – нерусским, теперь искренне считают себя «русскими». И они уже борются за восточно-русское наречье русского языка, как за родное, которым еще их дедушки не говорили, а из остальных славянских языков лишь церковнославянский по церквям слышали.

Следовательно, описывая Русскую землю, М.В.Гоголь, о Московии, как ее составляющей – ни слова. Да и упоминает он Московию лишь единожды рядом с категорией «Украина»: «Московию и Украйну почитали уже находящимися в Азии».

Относительно названия «Украина». Ее почему-то отождествляют с появившимся уже в ХХ веке политическим проектом под названием УССР, который в 1991 году только переименован в Украину, и проводят относительно ее территории абсолютную проекцию на предыдущие времена.

М.В.Гоголь подает, в соответствии с народно-историческими реалиями, под названием «Украйна» такое: «Вот какие дела водятся на Украйне, панове! А вы тут сидите на Запорожье». То есть Запорожье и Украина, выступают отдельными категориями. Просто нужно помнить, что Украина является одной из многих русских этнографических земель на ряду, например, с Галичиной, Волынью, Подольем, Полесьем, Черниговщиной, Сиверщиной, Таврией, или же Запорожьем. Охватывает земля Украина территорию, которая приблизительно соответствует современной Черкасской, северу Кировоградского и части Киевской области, иногда можно встретить более широкое трактование, но незначительно. Это и есть «Украина» этнографическая. В ХХ веке название «Украина» начали использовать для определения австрофильского социал-демократического, а позже и советского политического проекта, который охватывает значительную часть Русской земли – политическая Украина. Влияние этих сил, как псевдопатриотических так и тоталитарных, привело к временной замене в широком официальном использовании исторического этнонима русин политэтнонимами – «украинец» и «белорус», но, в современности, благодаря исторической памяти народа, происходит возвращение этнонима русин.
М.В.Гоголь писав «Тараса Бульбу» (первая редакция 1835, вторая в 1842 году) имел историческую объективность относительно именования земли родной. Как пример, приведем одну весьма содержательную цитату выдающегося отечественного историка того же периода Михаила Александровича Максимовича, который в 1839 году в исследовании «Волынь до XI века», которое входит в сборник его произведений «Киевъ явился градомъ великимъ...», писал: «Русское владычество, соединившее славян в IX и X веках под знамена киевские, положило на них вновь неизгладимую печать единства, по которой они доселе не перестают быть одним, коренным южно-русским народом, при всех переворотах с ними и разделениях южной Руси в продолжении девяти веков. Несмотря на областные названия их: галичанами, подолянами, волынянами, украинцами, запорожцами, слобожанами, черноморцами – имя русина остается их общим, родовым именем, которым и теперь зовет себя коренной народ земли Галицкой, которым и весь южнорусский или малороссийский народ отличает себя от поляков, чехов, сербов и других славян, хотя в нашем государстве имя русского теперь усвоилось преимущественно народу Великой или Московской Руси. Но до XIII века, когда первопрестольный Киев был средоточием древнего русского мира, во всех его концах именем Руси или Русской земли называлась земля Киевская. Так и у наших соплеменников поляков Русью называли прежде южно-русский народ в отличие от москвитян или великороссиян; древнее Галицкое княжество называлось у них с половины XIV века воеводством Русским. Таким образом на сию страну и по ее коренному народу, и по ее древней и нынешней государственной принадлежности, не иначе должно смотреть, как на участок коренной, старожитной Руси. Самое название Малороссии или Малой Руси – Russia minor первоначально принадлежало Волынской и Галицкой земле и уже впоследствии распространилось на левую сторону Днепра и даже преимущественно ей усвоилось».

Категория Россия. В «Повести временных лет» название нашего Отечества употребляется в форме «Роусь», что дало соответственно начало двум синонимическим категориям - «Русь» и «Рось» или «Россия». Исходя из этого важным является понимание различия между этнографической Россией, то есть собственно Русью, и политической Россией. Подписание соглашения 1654 года о сотрудничестве стало началом объединения Войска Запорожского (Руси-России) и Московского государства (прежней русской колонии), после долгого периода Русь опять получила доступ к своим восточным колониальным территориям. С 1713 года название Россия начали использовать для обозначения общего государственного образования – Российское государство, с 1721 г. – Российская империя. Имя «Россия» символизировавшее один из цивилизационных центров Евразии, от которого когда-то и Московия получила свое культурно-государственное начало, поэтому на него был спрос. Инициатором введения этого названия был русин Феофан Покопович, который, таким образом, расширил пространство употребления названия своей Родины Руси-России на территорию всей империи. Михаил Красуский в вышеуказанной работе отмечает, что возникновение названия Россия связано с «так называемыми Малороссами, или Русинами, от которых, то есть от Киевской Руси, сама же Россия получила свое название».

Принадлежность названия Россия изначально к территории, которая, в основном на сегодня, охватывается политическим проектом под названием Украина, указывает, собственно, название Малая Россия, что значит первичная, коренная, автохтонная, истинная, исконная Россия, как это у Н.В.Гоголя: «южная первобытная Россия». То есть, Мала – это и есть изначальная этнографическая Россия, в отличии от политической – Великой России, образованной в результате расширения русского-российского жизненного пространства.

Описывая Запорожскую Сеч М.В.Гоголь констатировал, что здесь были «витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России», зная о тех землях, из которых приходили витязи, и выходит, что Россия на Востоке заканчивалась Слобожанщиной, начинаясь на Западе Холмщиной и Галичиной. Эти витязи имели фамилии: «Печерица, Козолуп, Долото, Кирдяга, Густый, Ремень, Касьян, Бородавка, Колопер, Пидсышок, Шило, Кукубенко». Люди с подобными фамилиями у пролетарских историков ХХ века по этнической принадлежности вместо истинного имени русины, стали означатся категорией «украинцы», в честь лишь одной территориальной группы русинов, а их русский язык был назван «украинским языком», в честь лишь одного из диалектов Руси.

В Гадяцком договоре от 16 сентября 1658 г. прописано: «войсько Руське Запорозьке».

«Велико незнанье России посреди России», - писал Н.В.Гоголь.

Благодаря запорожским козакам: «Русский характер получил могучий, широкий размах, дюжую наружность». Именно хладнокровная «наружность запорожца – резкая черта, которою отличается от других братьев своих южный россиянин». Вот и выходит, что именно запорожцы были россиянами, задолго до того, как московиты также начали использовать это название относительно себя.

Таким образом, запорожские козаки – это русины, россияне, русские козаки, русские люди, носители русской силы, русского характера, русской души, защитники Русской, Российской земли. А М.В.Гоголь является русским, российским писателем в истинном значении этих категорий, писателем великого творения русской силы – Российской империи, со столицей в русском городе, построенном русскими козаками – Санкт-Петербурге, где он, как и Тарас Григорьевич Шевченко, жил и творил.

Н.В.Гоголь любил Русскую землю, русских людей всей своей русской душой и верил, что и: «у последнего подлюки, каков он ни есть, есть и у того, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь …».

 

7 травня 7517

Останні правки 28.12.7521

 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу