Iван Котляревський

09.09.1769 р. - 29.10.(10.11)1838 р.


Iван Котляревський


Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив у Полтавському магiстратi. У Полтаві минули дитячі та шкiльнi роки Котляревського. Освіту хлопець дістав у парафiяльнiй школі та духовній семінарії. Спочатку він служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пiзнiше був домашнім учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині. Саме на цей час – середина 90-х років XVIII ст. – i припадає початок роботи Котляревського над поемою "Енеїда".
1798 i 1808 pокiв з'явилися двома виданнями перші три частини поеми "Енеїда" і Котляревський раптово став широко відомим письменником. Ще поема поширювалася i в численних рукописних списках. На літературну ниву письменник прийшов з новими методами творчості, новим змістом, дав їй чисту народну мову. Це було тим новим словом, яке сказав I.П. Котляревський у тодішній українській лiтературi, i воно не обмежується лише літературою, а глибоко зачіпає i сферу громадських стосунків на Україні. Читаючи талановиту пародію, сучасники побачили, що мова, якою гордувало панство й усі тi, хто до нього тяглися, в руках справжнього майстра слова обертається на чарівний витвір краси й глибоких думок. Поруч з іскрометним гумором у поемі неприкрито бринить жаль за вільною старовиною, героїчним минулим.
Дванадцять pокiв (1796-1808) перебував Котляревський на вiйськовiй службі. Але i в період служби Котляревський продовжував писати. Пішовши у відставку, Котляревський оселяється у Полтаві i з 1810 року Хата Івана Котляревськогозаймає посаду наглядача в Будинку для виховання бідних дворян. З початком Вiтчизняної війни 1812 року, Котляревському як офiцеровi було доручено сформувати 5-й козачий полк.
У 1816 pоцi I.П. Котляревського було призначено директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у актора-крiпака Щепкiна, що виступав у складі гастролюючої в Полтаві трупи Штейна, він близько сходиться з ним, допомагає викупити актора з кріпацтва. В цей час Котляревський пише п’єси "Наталка Полтавка" i "Москаль-чарiвник", якi дали початок новій українській драматургії, та були з успіхом поставлені у 1819 pоцi на сцені Полтавського театру. Спільна театральна дiяльнiсть Котляревського i Щепкiна протягом чотирьох рокiв (1818-1821) дає вiдчутнi результати: Полтавський театр стає провідним на Україні, про нього шириться добра слава.
У 1835 роцi через хворобу Котляревський залишає службу i йде у відставку. Помер Iван Петрович 29 жовтня 1838 року. На похорон зiйшлося населення всього мiста, виявляючи свою глибоку шану великому письменниковi i простiй, щирiй, гуманнiй людинi.

 


http://www.svit.in.ua

До розділу