До розділу

 

 

Григор
25 січня

Світовит Пашник

Волхв РПК

 

Свято Григора припадає на один із "сонячних" днів календаря. Можна припустити, що це свято символізує маленьке Сонце, яке ще не виходить з двору. Воно може бути близьке до вогнища, яке "горить" в печі. Піч для нагрівання чи плавки металів називається горн чи горно, що походить від праслов'янського *gъr̥nъ "горіти", "жар". Вогонь виступає охоронцем домівки, саме так перекладають з грецької Григорій, що позначає охоронця "не сплю", "пильную", тобто страж. [3, 81]. Горном (від нім. Horn – "ріг") називають духовий музичний інструмент, що відповідно використовувався для сповіщення і тому числі тривоги.

 

Одна з назв о. Хортиці (Хортич), яку подає Костянтин Парфіроген острів Св. Григорія. Сам острів може символізувати човен-камін, де й перебуває вогнище-зародок [2, 4,10].

 

Ім'я "Григор" багатоскладне, з нього могли вийти похідні імена, наприклад: Грицько, Ігор, Єгор.

 

Важливо, що ім'я Григор близьке до імені єгипетського Бога Гора, що відображався у вигляді сокола чи яструба.

 

Гор уособлював ранкове Сонце-дитину, світло, син Ісіди і Осириса. Він бореться зі своїм дядьком Сетом, що володів темрявою і демонами. Гор (Горос, Хорос) в іншому міті є сином Ра – Богом Сонця. Геродот порівнював Гора з Аполлоном. [див. 4, 464, 469].

 

Степан Наливайко подає співзвучне ім'я на індуському ґрунті, що підтверджує наше припущення про значення цього імені і свята: "Ґріхапаті (griha "оселя" +pati) "Владика оселі, Господар, Хазяїн". Інше ім'я Сур'ї-Сонця й Аґні-Вогню." [1, 330]. Тобто це свято можна ототожнювати з Домовиком-Вогнищем.

 

    Література

1. Наливайко C.I. Українська індоаріка. – К.: Євшан-зілля, 2007. – 640 с.

2. Пашник С.Д. Священний острів Хортиця. – Запоріжжя.: Руське Православне Коло, 7522 (2014). – 64 с.

3. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К.: Наук. думка, 1996. – 336 с.

4. Щокін Г.В. Людство і віра. Всесвітня історія народів і релігій – К.: МАУП, 2005. – Т.ІІ – 640 с.

 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу