До розділу

 

 

 

 

Виклади давньослов’янських легенд,
або міфологія

Головацький Я.Ф.

 

Головацький Яків ФедоровичВиклади давньослов’янських легенд, або міфологія / укладена Я.Ф. Головацьким. – Київ: Довіра, 1991. – 94 с.  закачати 204кб (rar, 71 кб)

Книга занурює нас у дивовижний світ міфології давніх слов'ян. Тут пускається в обіг багатющий фактичний матеріал, зібраний під час численних експедицій.
Видання не залишить байдужим того, хто має бодай найменший інтерес до української етнокультури.

Редакційна колегія:
С.С.Гречанюк, М.Г.Жулинський, М.Ф.Слабошпицький

©Переклад Н.М.Клименко
©Передмова М.Ф.Слабошпицького

Переклад зроблений за виданням: «Очеркъ старославянского баснословія или Мифологіи, составлен Я.Ф.Г-мъ» Львовъ Типомъ Ставропигийского Института. 1860.
 

ЗМІСТ

З космосу слов'янської теогонії 3
Про стародавніх слов'янських ідолів і богів 12
Поняття про найвищого бога 14
Світлопоклоніння 16
Сварожич - Радогост 17
Святовит - Дажбог 18
Яровит, Руєвит, Поревит, Поренут 21
Перун 23
Триглав 25
Білобог 27
Ладо і Жива 28
Богині 30
Лада - Жива 31
Лель - Леля - Вода 33
Космогонія 35
Діванна 37
Загальне поняття про божество 38
Чорнобог. Див 40
Боротьба доброго начала зі злим 42
Вірування у духів 44
Повітряні духи 45
Водяні істоти 47
Вшанування дерев 49
Символічне значення дерев, птахів, звірів 51
Земні духи 53
Метаморфози 55
Безсмертя душі 57
Ворожіння і віщування 59
Про язичницьке слов'янське богослужіння
Святилища богослужінь 61
Місця поклоніння воді та вогню 62
Святилища гірські та лісові 64
Городища 66
Відомості про язичницькі храми 68
Будова і положення храмів 70
Ідоли 72
Жерці слов'янські 74
Молитви і возношенія 76
Жертви коління і жертви спалювання 80
Ворожіння і пророцтва 83
Свята та ігри язичницькі 85
Висновки 91
 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу