До розділу 

 

 

Руське Православне Коло

 

 

Ясна

Світовит Пашник,

Волхв РПК

 

Ясна – Богиня, яка з'являється при народженні Дажбожих онуків у Велесовій Книзі, як життєдайна (блискавична) сила, вона тче нитку життя людини, як і Богиня Доля: "І Дажбог услихав мольбу ту і по мольбі дав йому ізмолене, як було оречено теє. Се бо гряде межи них, і маємо вергтися [*народжувати] – се бо Ясна тче йому. Тут Бог Велес отрочат несе сему." [1, ВК,16а]. Ясна також згадується разом з Інтрою (нижнім Перуном): "Бо Ясна й Інтра ідуть за нами". [1, ВК,7в]. Так як Інтра може символізувати яйце чи фалос, з якого і відбувається народження (ізверження), тому він має епітет Вергунь (Вергунець). Тобто Інтра з Ясною має стосунок до появи нового життя.

 

Епітетом "Ясна", як правило, супроводжується Зоря: "Ясні зорі, тихі води", "Ясна Зоря всьому світу звістила", "Засіяла Зоря Ясна". Тому припускаємо, що це одне з імен Матир-Сви з Велесової Книги. Так як слово "прояснення" має бути пов'язане зі сходом Сонця, то Ясна – це Богиня ранкової Зорі, що починає ткати нитку життя, поки інша Богиня вечірньої Зорі не обірве її. Ясна має уособлювати Яву – світ життя і є тотожною Богині-прясі різних народів, що тче нитку життя, наприклад: давньогрецька мойра Клото, якій відповідає давньоримська парка Нона, пряде нитку життя. Лахесис (Децима) – визначає довжину цієї нитки, а Атропа (Морта) – перерізує нитку, що символізує смерть [див.3, 183, 205].

 

Тобто три Богині мають символізувати Яву, Праву і Наву. Ось як про це написано у Велесовій Книзі: "Права бо єсь невідомо уложена Дажьбом, а по ній, яко пряжеся, тече Яв, і та соутворює Живот наш. А то, коли одійде, Смерть єсь. Явь єсь текуча, і творена в Праві. Нав бо єсть по тій: до тої єсть Нава, і по тій єсть Нава, а в Праві же єсть Явь." [1, ВК.1].

 

Так як є вислів, що "життя тече" (пор. з тче), то виходить, що Ясна може бути пов'язана і з Богинею води та вологи Мокошью, яка також часто зображується з веретеном. [див.2].

 

 

Сонцеслав (Віктор) Крижанівський – Доля

 

 

Література:

1. Велесова Книга / переклад, коментарі С.Д. Пашник. – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7530 (2022). – 192 с.

2. Пашник С.Д. Мокош. – https://svit.in.ua/bogy/mokosh.htm.

3. Словник античної мітології / Упоряд. Козовик IJL, Пономарів О.Д. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. – 312с.

 

 

Стаття входить до збірника:

 

Пашник С.Д. Рідні Боги. – Запоріжжя: Руське Православне Коло.

 

 

http://www.svit.in.ua

До розділу