До розділу

 

 

 

 

 Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

Володимир Куєвда

 

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с., 3 табл., 129 іл.
закачати 204кб
(2,4 мб)

У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти між міфологічними відомостями та сучасними науковими уявленнями про світотворчі процеси. Викладаються провідні тенденції формування моделей поведінки, життєвих настановлень, ціннісних орієнтацій міфологічного походження. Розрахована на фахівців у галузі історичної та етнічної психології, педагогів, студентів, усіх, хто цікавиться таємницями походження та психологічною сутністю української культури.
 

Зміст

ПЕРЕДМОВА .................................................................................... 4
ВСТУП ............................................................................................... 7
1. Від міфу до засад природовідповідності .................................. 12
2. Праісторичні чинники формування етнопсихотипу ................ 24
3. Традиційність як соціально-психологічний механізм
трансляції міфологічного досвіду .................................................. 42
4. Психологічні передумови об’єктивації наочно-образної
системи традиційності .................................................................... 57
5. Позанаукові знання у системі етнокультурних уявлень ......... 70
6. Вияви традиційності у поведінкових стереотипах
як знакових системах ...................................................................... 80
7. Міфологічні джерела традиційності
у сучасних наукових концепціях ................................................... 96
8. Міфологічний образ життєтворення
в українській етнопсихології ........................................................ 108
9. Від міфу до орнаментики як складної
оберегової матриці ….................................................................... 117
10. Космогонічні домінанти у структурі
міфологічної свідомості ................................................................ 132
11. Особливості опредмечення світоглядних уявлень .............. 139
12. Психосемантична диференціація
і трансформація світоглядних уявлень ........................................ 152
13. Міфологічні джерела календарних свят ................................161
14. Чинники глотогонії та історичної пам’яті
у структурі етнокультурної моделі .............................................. 174
15. Регулятивно-етнізуючі та соціалізуючі
вияви традиційності .......................................................................186
16. Етнокультурний потенціал державотворення
у сучасних глобалістських реаліях .............................................. 198
ВИСНОВКИ ................................................................................... 209
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................... 214
ДОДАТКИ ...................................................................................... 237
 

http://www.svit.in.ua

 

До розділу